Shortcuts

.

Download Brosjure Download Brosjure
SA Veetelers Twitter SA Veetelers Twitter SA Veetelers Facebook SA Veetelers Facebook

SA Veetelers - Marketing for farmers

SA Veetelers Gids

Sa - Veetelers Gids offer a service where we help farmers with marketing of their farms, farmer products and their auctions they will hold. SA Veetlers Gids offer a brochure distributed free to Agricultural branches, autioners and farmers country wide, below is the coverage...
Ons hoof doel hierby Sa-Veetelers Gids is om aan boere, hetsy kommeriële of stoet,    ‘n diens te kan bied waarin ons hulle help met die bemarking van hulle boerderye asook hulle veilings wat hulle gaan aanbied. Ons bied ‘n brosjure wat gratis versprei word na koöperasies, Kroon Boma en boere.
SA Veetelers on Facebook SA Veetelers on Twitter Rain in South Africa
Besoeker Teller
Visitor Counter
SA Veetelers