SA Veetelers Twitter SA Veetelers Twitter SA Veetelers Facebook SA Veetelers Facebook

Coverage of SA Veetelers

What Coverage do SA Veetelers Gids have?

1. Our brosjure is Nationwide available from the following agriculture branches 2.We arranged with the following Lifestock auctioners: 3. We also got 8500 farmers that recieved the brosjure electronically 4. And  “facebook” and “twitter” page where more than 8000 readers can read the brosjure 5. Website where the electronic versions will be available. Download here Wat se dekking en tref krag bied SA Veetelers Gids?

1. Ons is landwyd beskikbaar by die volgende landbou kooperasies:

2.Beskikbaar by die volgende lewende hawe afslaer: 3. Ons het tans meer as 8500 boere wat die gids elektronies ontvang 4. Ons het ook ‘n  “facebook” and “twitter” blad waar die brosjure geplaas word en waar daar meer as 8000 lesers die advertensies kan besigtig. 5. Op ons webwerf is die elektroniese weergawes ook gratis beskikbaar. Laai hier af
Suidwes TWK Afgri Andre Kock and Son Limpopo
GWK BKB Senwes Karoo-Ochse
GWK BKB SHM (Simon Hughes)
CMW Elite KroonBoma Hobson Co.
Suidwes TWK Afgri
GWK BKB Senwes
GWK BKB SHM (Simon Hughes) Karoo-Ochse
CMW Elite KroonBoma Hobson Co. Andre Kock en Seun Limpopo
SA Veetelers Gids is ‘n aanlyn en in druk gids wat fokus op die landbou in Suid-Afrika. Ons terugvoering van ons lesers en adverteerders is baie goed. Die SA Veetelers span is uitstekend in bemarking – in geleenthede skep vir die adverteerder en om optimale terugvoerig te kry vir hulle advertensie. Ons identifiseer en plaas die adverteerder by sy direkte teikenmark. Adverteer in n bekostigbare medium wat jou teikenmark direk bereik. Alhoewel die SA Veeteler se verspreidingsarea in die grootste deel van Suid-Afrika is. SA Veetelers Gids is an online and print directory focusing on agriculture in South Africa. Our feedback from our readers and advertisers is very good. SA lVeetelers is an excellent team in marketing - in opportunities for the advertiser to get optimum results for their advertising. We identify and place the advertiser to its direct target market. Advertise in an affordable medium that reaches your target market directly. Although the SA Veetelers distribution area in most of South Africa.