SA Veetelers Twitter SA Veetelers Twitter SA Veetelers Facebook SA Veetelers Facebook

Blog for farmers

Praat saam met Boere oor inligting vir Boere,  diere en dieregesondheid en wees deel van ‘n Boere saam gesels span... Chat together with Farmers about everything that concern a Farmer, animal and animal health. Or just chat with your fellow farmers