SA Veetelers Twitter SA Veetelers Twitter SA Veetelers Facebook SA Veetelers Facebook

Contact details of SA Veetelers

SA Veetelers Gids

SA Veetelers Gids sal altyd trots op die Boer bly en graag ‘n diens bied met die bemarking van Boere, Boere produkte en Landbou

Doel

SA Veetelers Gids is ‘n aanlyn en in druk gids wat fokus op die landbou in Suid-Afrika. Ons terugvoering van ons lesers en adverteerders is baie goed. Die SA Veetelers span is uitstekend in bemarking – in geleenthede skep vir die adverteerder en om optimale terugvoerig te kry vir hulle advertensie. Ons identifiseer en plaas die adverteerder by sy direkte teikenmark. Adverteer in n bekostigbare medium wat jou teikenmark direk bereik. Alhoewel die SA Veeteler se verspreidingsarea in die grootste deel van Suid- Afrika is.

SA Veetelers Gids

SA Veetelers Gids will always proud of the farmers and like to provide a service to the marketing of Farmers, Farmers and Agricultural Products.

Purpose

SA Veetelers Gids is an online and print directory focusing on agriculture in South Africa. Our feedback from our readers and advertisers is very good. SA lVeetelers is an excellent team in marketing - in opportunities for the advertiser to get optimum results for their advertising. We identify and place the advertiser to its direct target market. Advertise in an affordable medium that reaches your target market directly. Although the SA Veetelers distribution area in most of South Africa.

SA Veeteler Gids

Posbus 518 Schweizer Reneke Suid-Afrika 2780 t: 053 963 1604 m: 082 370 2686 (Leandrie) m: 073 168 8194 (Danie) e: admin@sa-veetelers.co.za e: goosend@sa-veetelers.co.za www.sa-veetelers.co.za