SA Veetelers Twitter SA Veetelers Twitter SA Veetelers Facebook SA Veetelers Facebook

Genootskappe in RSA

Die genootskappe is vir die boer tot hulp om die beste diere te teel, en met mekaar in verbinding te bly vir top gehalte diere.

Society in RSA

The Societies are for the farmer to help to breed the best animals, and each other stay in touch for top quality animals.